Susam Doğa Hakları kampanyamızı anlatıyor

Doğanın da Hakları Var sloganıyla başlattığımız kampanyamızın maskotu su samuru Susam, Yeşil Gazete’ye bir röportaj verdi ve doğa hakları kavramını anlattı. Bu kampanyayla nasıl tanıştığını ve neden katkıda bulunmaya karar verdiğini de anlatan Susam’la Gözde Kazaz’ın yaptığı röportajı Yeşil Gazete’de okuyabilirsiniz.

SusamRoportaj1

Doğanın da Hakları Var!

Susam1Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Doğa Hakları Çalışma Grubu’nun yeni kampanyası, “Doğanın da Hakları Var!” sloganıyla başlıyor.

Kampanyamızın maskotu Susam’ı tanıyın.

Çok değil, daha 100 yıl öncesine kadar nehirler özgürce akıyor, alabalıklar istedikleri gibi göç edip ürüyor, topraktaki organizmalar kimyasallarla öldürülmüyor, leoparlar neslini sürdürebiliyor, su samurları rahatça yavrularını büyütebiliyor, tohumlar parayla satılmıyordu.

Günümüzde insanın kontrolüne almaya çalıştığı ekosistem alarm veriyor! Gezegendeki diğer türleri dilediği gibi kullanan insan türü olarak, arsızca yayılarak diğer binlerce türün yaşam alanını yok ettik.

En iyimser tahminlere göre, dünyada her yıl 200 ile 2 bin türün soyu tükeniyor… Dünya, her yıl ortalama 13 milyon hektar orman alanını kaybediyor… Türkiye’deki her sekiz bitkiden biri her an yok olabilir… Nesli tükenmek üzere olan deniz kaplumbağalarının ülkemizdeki yuvalama kumsallarından üçte ikisi bozulmuş durumda… Sulak alanlarımızın yarısı son 50 yıl içinde yok oldu…

Gıdamızın geleceği ve tarımsal biyolojik çeşitliliğimizin teminatı olan yerli tohumlarımız tükenmek üzere…

Sadece Türkiye’de ormanlarımızı, dağlarımızı, vadilerimizi, bozkırlarımızı, denizlerimizi, göllerimizi 161 memeli, 471 kuş, 10 binden fazla bitki, 364 kelebek, 405 balık, 141 sürüngen ve çiftyaşamlı ile paylaşıyoruz. Ve paylaştığımız büyük zenginliği korumak için hâlâ şansımız var.

Yapacağımız tek şey:

Doğanın da haklarını tanımak!

Bu gezegen üzerindeki her bir varlığın insan kadar özgürce yaşama, barınma, üreme, temiz suya ulaşma, beslenme ve işkence görmeme hakkı var.

Biz, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP) olarak doğal varlıkların haklarını teslim eden Toprak Ana Hakları Evrensel Bildirgesi’nin, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi kabul edilmesini ve doğanın haklarının iade edilmesini istiyoruz. Bunun için başlattığımız kampanya ile insan türünün kendi türü için savunduğu hakları her bir doğal varlık için savunması gerektiğine inanıyoruz.

Bugün dünyanın farklı yerlerindeki on binlerce kişinin onayladığı Toprak Ana Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilk üç maddesinde şöyle diyor:

“Toprak canlı bir varlıktır. Toprak Ana, tüm varlıkları besleyen, kapsayan ve meydana getiren birbiriyle ilişkili varlıkların eşsiz, parçalanamaz, kendi kendini düzenleyen bir topluluğudur. Her varlık, Toprak Ana’nın ayrılmaz bir parçası olarak ilişkileriyle tanımlanır.”

Bütün varlıklarla barış ve işbirliği içinde yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz her şeyi bize Toprak Ana sağlıyor. Doğa üzerindeki yok edici etkimizi en aza indirmemizin tek yolu, doğanın haklarının farkına varmak, ona hakim olmak yerine onunla işbirliği yapmak.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olarak, Toprak Ana Hakları Evrensel Bildirgesi’ndeki hakların, bütün dünya halkları ve ülkeleri için ortak bir standart olması için Türkiye’de attığımız ilk adım, sivil toplumdan pek çok katılımcıyla hazırlanan Ekolojik Anayasa çağrısıydı. Şimdi, ekolojik bakış açısının politikadan hukuksal metinlere, ekonomiden günlük yaşamımıza kadar, hayatın her alanına nüfuz edebilmesi amacıyla, doğanın bir hak öznesi olarak tanınması ve doğal varlıkların haklarının korunması için herkesi “Doğanın da Hakları Var” kampanyasını desteklemeye davet ediyoruz.

İnsan merkezli bakış açısının doğal varlıklar üzerinde yarattığı tahribata dikkat çekmeyi amaçlayan bu kampanya ile herkesi doğanın haklarını tanımaya çağırıyoruz.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Doğa Hakları Çalışma Grubu